Abonament Matí

Modalitat d'accés en horari de 7:00 a 16:30 h, de dilluns a dijous. Divendres i cap de setmana, accés TOTAL.
 

Jove 
(de 15 a 20 anys)

Titular

30,20 €/mes

2n familiar i posteriors

24,40 €/mes

Familia nombrosa

19,70 €/mes

Adult 
(de 21 a pensionista)

Titular

35,20 €/mes

2n familiar i posteriors

28,80 €/mes

Familia nombrosa

23,10 €/mes

Gent Gran 
(pensionistes i discapacitats =>33%)

Titular

21,20 €/mes

2n familiar i posteriors

15,90 €/mesCarrer Rosalia de Castro, 39, 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 403 29 60 - Correu: infopmlh@l-h.cat