Abonament Baixa Temporal

Modalitat d'abonament sense cap dret d'accés, però amb dret de reserva de l'abonament sense tornar a fer front a cap despesa d'inscripció. El temps mínim d'abonament a baixa temporal és de 2 mesos, a excepció de justificació mèdica.
 

Infantil 
(de 6 a 14 anys)

6,00 €

Jove 
(de 15  a 20 anys)

6,00 €

Adult 
(de 21 a pensionista)

6,00 €

Gent Gran 
(pensionistes i 
discapacitats =>33%

6,00 €


 

Carrer Rosalia de Castro, 39, 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 403 29 60 - Correu: infopmlh@l-h.cat