Abonament 10 entrades
Si no vols abonar-te a les Piscines Municipals, també podràs gaudir en companyia dels teus de totes les instal·lacions i serveis que s'ofereixen als abonats mitjançant el teu abonament de 10 entrades.

Infantil:

46,80 €

Jove:

56,90 €
Adult: 56,90 €

Gent Gran i discapacitats =>33%:

46,70 €


*El venciment de l'abonament de 10 entrades tindrà una vigència d'un any.


Carrer Rosalia de Castro, 39, 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 403 29 60 - Correu: infopmlh@l-h.cat