Altres serveis
Amb la voluntat de donar un servei integral als nostres clients, t'oferim la possibilitat de gaudir d'altres serveis del teu interès.

Lloguer mensual d'armariets   6,30 €
*Assegurança obligatoria Tots els abonats/as 9,00 €/any

*Quota obligatòria en el moment de l'abonament (indistintament del període d'inscripció). El primer any comprendrà les despeses del carnet i l'assegurança anual. A partir del segon la quota tindrà una vigència anual renovant-se a l'inici de l'any i exclusivament cobrint les despeses d'assegurança.


Carrer Rosalia de Castro, 39, 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 403 29 60 - Correu: infopmlh@l-h.cat