Requisits d'inscripció

Documentació necessària

 • 1 fotocòpia del DNI.
 • 1 fotocòpia del primer full d'una llibreta d'estalvis o d'un compte corrent que acrediti la titularitat de l'abonat o l'abonada, a fi de carregar-hi la quota mensual d'abonament. També caldrà presentar-ne fotocòpia en cas de canvi de domiciliació bancària.
 • El jovent de 14 i 15 anys necessitarà una autorització del pare/mare o tutor només per accedir a la piscina, però hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta per anar a la sala de fitness, on només podran fer exercicis cardiovasculars.
 • El jovent de 16 i 17 anys necessitarà una autorització del pare/mare o tutor només per accedir a la sala de fitness, on podran fer qualsevol mena d'esport, però únicament podran fer exercicis de tonificació sota supervisió tècnica.
 • Per tenir dret als diferents descomptes d'abonament, segons la condició familiar i/o situació personal, caldrà tenir en compte el lliurament de la documentació justificativa, segons cada cas:
  • Certificació de la condició de pensionista
  • Certificació de la condició de cònjuge i/o parella de fet
  • Certificació de la condició de tutor, si s'escau
  • Altres certificacions (consulteu a recepció)
(*) La Direcció podrà modificar la forma de pagament segons les necessitats del servei.
Carrer Rosalia de Castro, 39, 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 403 29 60 - Correu: infopmlh@l-h.cat