Formalització de l'abonament
La primera quota d'abonament, juntament amb les despeses d'inscripció, es faran efectives al centre mitjançant targeta de crèdit, o bé amb un pagament en efectiu. A partir de la segona mensualitat, el cobrament de les quotes es farà per domiciliació bancària, segons les dades facilitades prèviament.

(*) La Direcció podrà modificar la forma de pagament segons les necessitats del servei.
Carrer Rosalia de Castro, 39, 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 403 29 60 - Correu: infopmlh@l-h.cat